Znanstveni skupovi

Samostalno ili u suradnji s drugim ustanovama Filozofski fakultet organizira i održava sljedeće znanstvene skupove:

Krležini dani
Zlatni danci
Dani Ivana Slamniga
Hrvatski sintaktički dani
Libraries in the Digital Age
BOBCATSSS 2008
Dijete i jezik danas
Psihologija nasilja i zlostavljanja
Nasilje nad djecom i među djecom
Međunarodni studentski simpozij "Rat"
Aktualna istraživanja u primijenjenoj lingvistici
Concepts and Consequences of Multilingualism in Europe 3
Current Approaches to English Studies

KRLEŽINI DANI

Krležini dani su kazališno-teatrološka manifestacija koja se održava od 1987.g. kada je postavljen monumentalni spomenik Miroslava Krleže, rad akademske kiparice Marije Ujević. No, tek se od 1990.g. ostvaruju Krležini dani kao kazališna smotra i znanstveno savjetovanje s tematikom iz hrvatske dramske književnosti i kazališta. Od 1990.g. Krležini se dani održavaju svake godine početkom prosinca. Organizatori Krležinih dana su: Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku, Odsjek za teatrologiju Zavoda za književnost i teatrologiju HAZU, Odsjek za povijest hrvatskog kazališta i glazbe HAZU iz Zagreba, te Filozofski fakultet iz Osijeka. Uoči svakog savjetovanja objelodanjuje se knjiga sažetaka, a nakon savjetovanja zbornik radova. Voditelj je Krležinih dana dr. Branko Hećimović s Odsjeka za povijest hrvatskog kazališta i glazbu HAZU.

Krležini dani 1987.-1990.-1991. - Krležino kazalište danas: zadaci i dostignuća suvremene hrvatske teatrologije
Krležini dani 1992. - Hrvatska dramska književnost i kazalište i hrvatska povijest
Krležini dani 1993. - Krleža i naše doba
Krležini dani 1995. - Suvremena hrvatska dramska književnost i kazalište: od 1968./71. do danas - prva i druga knjiga
Krležini dani 1996. - Osijek i Slavonija: hrvatska dramska književnost i kazalište
Krležini dani 1997. - Hrvatska dramska književnost i kazalište u europskom kontekstu - prva knjiga
Krležini dani 1998. - Hrvatska dramska književnost i kazalište u europskom kontekstu - druga knjiga
Krležini dani 1999. - Hrvatska dramska književnost i kazalište i hrvatska književnost
Krležini dani 2000. - Hrvatska dramska književnost i kazalište: inventura milenija - prvi dio
Krležini dani 2001. - Hrvatska dramska književnost i kazalište: inventura milenija - drugi dio
Krležini dani 2002. - Žanrovi u hrvatskoj dramskoj književnosti i struke u hrvatskom kazalištu
Krležini dani 2003. - Hrvatska dramska književnost i kazalište u svjetlu estetskih i povijesnih mjerila
Krležini dani 2004. - Zavičajno i europsko u hrvatskoj drami i kazalištu
Krležini dani 2005. - Tijelo, riječ i prostor u hrvatskoj drami i kazalištu
Krležini dani 2006. - Vrijeme i prostor u hrvatskoj dramskoj književnosti i kazalištu
Krležini dani 2007. - 100. godina Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku / Povijest, teorija i praksa – hrvatska dramska književnost i kazalište
Krležini dani 2008. - Tekst, podtekst i intertekst u hrvatskoj drami i kazalištu
Krležini dani 2009. - Hrvatska drama i kazalište i društvo
Krležini dani 2010. - Naši i strani povjesničari hrvatske drame i kazališta, teatrolozi i kritičari

 
ZLATNI DANCI

Prvi znanstveni skup o dječjoj književnosti, Zlatni danci, održan je 6. i 7.11.1997.g. na Pedagoškom fakultetu u Osijeku upriličen u povodu 40. obljetnice smrti Jagode Truhelke (1864.-1957.) s ciljem prosudbe njezine književne ostavštine. Voditeljica ovog znanstvenog skupa je prof. dr. sc. Ana Pintarić. Nakon svakog skupa izdaje se zbornik radova. Do sada su održani sljedeći skupovi:

Zlatni danci 1 - Život i djelo Jagode Truhelke
HAZU Zavod za znanstveni rad u Osijeku, Pedagoški fakultet Osijek, Matica hrvatska Osijek, 6. i 7. studenoga 1997.

Zlatni danci 2 - Prinos Osijeka dječjoj književnosti
Pedagoški fakultet Osijek, Matica hrvatska Osijek, 20. siječnja 2000.

Zlatni danci 3 - Bajke od davnina pa do naših dana
Pedagoški fakultet Osijek, Hrvatski znanstveni zavod Pečuh, Matica hrvatska Osijek, 15. i 16. ožujka 2001.

Zlatni danci 4 - Basne
Pedagoški fakultet Osijek, Filozofski fakultet Pečuh, Matica hrvatska Osijek, 3. i 4. travnja 2002.

Zlatni danci 5 - Kršćanstvo i dječja književnost
Filozofski fakultet Osijek, Filozofski fakultet Pečuh, Matica hrvatska Osijek, 19. i 20. ožujka 2003.

Zlatni danci 6 - Život i djelo(vanje) Ivane Brlić Mažuranić
Filozofski fakultet Osijek, Filozofski fakultet Pečuh, Matica hrvatska Osijek, 2. i 3. travnja 2004.

Zlatni danci 7 - Obitelj u književnosti za djecu i mladež
Filozofski fakultet Osijek, Filozofski fakultet Pečuh, Matica hrvatska Osijek, 14. i 15. travnja 2005.

Zlatni danci 8 - Mitovi i legende
Filozofski fakultet Osijek, Filozofski fakultet Pečuh, Matica hrvatska Osijek, 6. i 7. travnja 2006.

Zlatni danci 9 - Život i djelo(vanje) Ante Gardaša
Filozofski fakultet Osijek, Filozofski fakultet Pečuh, Matica hrvatska Osijek, 29. i 30. ožujka 2007.

Zlatni danci 10 - Život i djelo(vanje) Sunčane Škrinjarić
Filozofski fakultet Osijek, Filozofski fakultet Pečuh, 10. i 11. travnja 2008.

Zlatni danci 11 - Život i djelo(vanje) Nade Iveljić
Filozofski fakultet Osijek, Filozofski fakultet Pečuh, Matica hrvatska Osijek, 2. i 3. travnja 2009.

Zlatni danci 12 - Život i djelo(vanje) Višnje Stahuljak
Filozofski fakultet Osijek, Filozofski fakultet Pečuh, Osijek, 9. i 10. travnja 2010.

Zlatni danci 13 - Suvremena dječja književnost
Filozofski fakultet Osijek, Filozofski fakultet Pečuh, Osijek, 7. i 8. travnja 2011.

DANI IVANA SLAMNIGA

Međunarodni znanstveni skup Dani Ivana Slamniga održava se od 1998. godine. Voditelj je skupa doc.dr.sc. Goran Rem. Do sada su održani:

1. dani Ivana Slamniga - Modernitet druge polovice XX. stoljeća, Ivan Slamnig – Boro Pavlović, postmodernitet
Pedagoški fakultet u Osijeku, Matica hrvatska u Osijeku, Zavod za znanstveni rad HAZU Osijek, svibnja 1998.

2. dani Ivana Slamniga - Modernitet druge polovice 20. stoljeća, Ivan Slamnig - pjesnik, prozaik, prevoditelj, kritičar i književni teoretičar
Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, studenoga 2000.

3. dani Ivana Slamniga - Modernitet druge polovice dvadesetoga stoljeća, postmodernitet; Hrvatsko-mađarske književne komunikacije
Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj, Pečuh, Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Pečuhu, Osijek-Pečuh studenog 2001.

4. dani Ivana Slamniga - Književna produkcija Bore Pavlovića
Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, studenog 2002.

5. dani Ivana Slamniga - Hrvatsko-mađarski književno-kulturni kontakti, Postpovijesno i popularnost; Slavonski tekst
Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Društvo hrvatskih književnika – Ogranak slavonsko-baranjsko-srijemski

6. dani Ivana Slamniga - Srednjoeuropski postmodernitet, Hrvatsko pjesništvo iskustva intermedijalnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza u Poznańu, Katedra Filologii Slowianskiej, Društvo hrvatskih književnika – Ogranak slavonsko-baranjsko-srijemski, Matica hrvatska u Osijeku, Poznań listopada 2005.

7. dani Ivana Slamniga - Josip Kozarac: 100. obljetnica smrti; kasna moderna Ivana Kozarca, Povijest književnosti i fenomen obljetnica, stanje u inozemnim kroatistikama i druge teme, Moderni književnoznanstveni diskursi (Aleksandar Flaker, Branimir Donat, Cvjetko Milanja)
Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Društvo hrvatskih književnika – Ogranak slavonsko-baranjsko-srijemski
Matica hrvatska Osijek, Matica hrvatska Vinkovci, Osijek - Vinkovci travnja - studenoga 2006.

8. dani Ivana Slamniga - Teorija prostora
Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Umjetnička akademija u Osijeku, Osijek studenoga 2007.


HRVATSKI SINTAKTIČKI DANI

Znanstveni skup Hrvatski sintaktički dani zamišljen je kao jedinstveno mjesto za predstavljanje i iznošenje različitih sintaktičkih shvaćanja i modela primjenjivih na hrvatski jezik ili u komparativnim opisima hrvatskoga i drugih jezika, a isto tako želimo da on bude i mjesto za susretanje, upoznavanje i razmjenu iskustava stručnjaka koji se bave sintaksom. Skup pokreće Filozofski fakultet u Osijeku, suorganizator je Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, a održavat će se svake druge godine u svibnju na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Predsjednik Organizacijskog odbora je dr. sc. Branko Kuna. Više informacija o skupu dostupno je na adresi http://web.ffos.hr/hrvatski/?id=43
1. hrvatski sintaktički dani - Osijek, 11. i 12. svibnja 2006. Tema: Sintaktičke kategorije - promjene i stanja.
2. hrvatski sintaktički dani - Osijek, 13. - 15. studenoga 2008.  Tema: Sintaksa padeža.
3. hrvatski sintaktički dani - Osijek, 11. - 13. studemoga 2010. Tema: Sintaksa glagola.
4. hrvatski sintaktički dani - Osijek, 8. - 10. studenoga 2012. Tema: Red riječi.
 

LIBRARIES IN THE DIGITAL AGE (LIDA)

Odsjek za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Osijeku te Škola za komunikacijske, informacijske i knjižnične studije Sveučilišta Rutgers, SAD, organizirali su godišnju međunarodnu konferenciju pod nazivom Libraries in the Digital Age (LIDA) od 2002. do 2008. godine. 2009. godine organizaciju je preuzeo Odjel za knjižničarstvo Sveučilišta u Zadru. Konferencija se održava od 2000. godine, a njen je cilj pratiti promjene i izazove s kojima se suočavaju knjižnice i informacijski sustavi u digitalnom okružju, razmatrati probleme i moguća rješenja. Namijenjena je stručnjacima iz područja knjižničarstva i informacijskih znanosti. Više informacija o konferenciji dostupno je na adresi http://www.ffos.hr/lida.


BOBCATSSS 2008

Od 28.-30. siječnja 2008. g. u Zadru se održavala 16. međunarodna konferencija knjižničarstva i informacijskih znanosti BOBCATSSS koju organiziraju studenti pod mentorstvom asistenata i profesora. U organizaciji ovogodišnjeg Bobcatsss-a sudjelovala su 4 sveučilišta i to: Odjel za knjižničarstvo Sveučilišta u Zadru, Odsjek za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Institut za knjižničarstvo i informacijsku znanost Sveučilišta Humboldt u Berlinu i Odsjek za informacijsku znanost Sveučilišta u Potsdamu. Konferencija se odvijala pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske, gospodina Stjepana Mesića. Više.


DIJETE I JEZIK DANAS

Šesti znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem Dijete i jezik danas - Dijete i tekst održan je od 22. do 24. studenoga 2007.  Organizirali su ga Katedra za jezike Učiteljskoga fakulteta, Odsjek za anglistiku i Odsjek za germanistiku Filozofskoga fakulteta u Osijeku. Središnja tema skupa Dijete i tekst odnosila se na pitanja vezana uz dijete i pisani tekst i dijete i govoreni tekst.


PSIHOLOGIJA NASILJA I ZLOSTAVLJANJA

Znanstveno-stručni skup "Psihologija nasilja i zlostavljanja" organizirao je Studij psihologije Filozofskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku i Društvo psihologa Osijek 2006. godine. Ciljevi skupa su implementacija suradnje znanstvenika i stručnjaka koji se bave problematikom nasilja i zlostavljanja u okviru ovog skupa, kao osnove za daljnju kontinuiranu suradnju; postavljanje temelja za buduće skupove slične tematike, koji bi se organizirali bienalno; prezentacija suvremenih psihologijskih i spoznaja iz srodnih znanstvenih i stručnih disciplina; razmjena i prenošenje iskustava u radu sa žrtvama i počiniteljima različitih oblika nasilja i zlostavljanja; osvješćivanje važnosti ove tematike u stručnoj, ali i široj javnosti, osobito s obzirom na posebne okolnosti naše regije (posljedice rata, lošijeg socioekonomskog statusa stanovništva, nedostatka opremljenih i ekipiranih savjetovališta, te preventivnih ili resocijalizacijskih programa); poticanje istraživanja u ovom području, osobito poticanje interdisciplinarnih istraživanja; publiciranje radova prezentiranih na skupu, kao i mogućnost razvijanja znanstveno -stručnog časopisa posvećenog ovoj tematici.

NASILJE NAD DJECOM I MEĐU DJECOM

Drugi znanstveno - stručni skup na temu nasilja pod naslovom "Nasilje nad djecom i među djecom" održao se na Filozofskom fakultetu u Osijeku od 27. do 29. studenoga 2008. Skup se održao u okviru proslave Dana grada Osijeka, a pod pokroviteljstvom Jadranke Kosor, potpredsjednice Vlade i ministrice Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. Izvještaj sa skupa.

MEĐUNARODNI STUDENTSKI SIMPOZIJ "RAT"

Studentska udruga, ISHA-Osijek – članica međunarodne studentske udruge ISHA-International, u suradnji s Filozofskim fakultetom u Osijeku, održala je u razdoblju od 27. prosinca 2007. do 2. siječnja 2008. godine međunarodni seminar s temom „Rat“. Na seminaru je sudjelovalo tridesetdvoje studenata iz pet europskih zemalja: Finske, Nizozemske, Njemačke, Slovenije, te Hrvatske; odnosno iz osam različitih sekcija ove studentske organizacije: Isha-Helsinki, -Nijmegen, -Utrecht, -Berlin, -Ljubljana, -Zagreb, -Split, te dvanaest studenata domaćina, članova ISHA-e-Osijek. Rasprave na temu rata odvijale su se u sklopu pet radionica: Filozofija i rat; Terorizam; Ratovi u jugoistočnoj Europi; Znanost i rat; Odlučujuće bitke, vođe i njihove strategije kroz povijest.
Više

AKTUALNA ISTRAŽIVANJA U PRIMIJENJENOJ LINGVISTICI

Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku organiziralo je XXV. međunarodni znanstveni skup Aktualna istraživanja u primijenjenoj lingvistici. Skup se održao od 12. do 14. svibnja 2011. u Osijeku. Više informacija o skupu dostupno je na mrežnim stranicama Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku.

CONCEPTS AND CONSEQUENCES OF MULTILINGUALISM IN EUROPE 3

Međunarodni znanstveni skup Concepts And Consequences Of Multilingualism In Europe 3 održan je od 8. do 11. lipnja 2011. na Filozofskom fakultetu u Pečuhu (8. i 9. lipnja) i Filozofskom fakultetu u Osijeku (petak 10. lipnja). Skup su organizirali International Standing Group On European Multilingualism (ISGEM), Sveučilište u Amsterdamu, Sveučilište u Pečuhu, Filozofski fakultet u Osijeku, Institut za antropološka istraživanja Zagreb i Visoka škola međunarodnih odnosa i diplomacije iz Zagreba, pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske, dr. Ive Josipovića i predsjednika Republike Mađarske Pála Schmitta. Skup je okupio pedesetak sudionika koji su radili u sedam tematskih panela o višejezičnosti u Habsburškoj monarhiji i jugoistočnoj Europi, jezičnoj politici i globalizaciji i regionalnim i manjinskim jezicima, te zaključnim otvorenim javnim panelima koji su održani u petak 10. lipnja u svečanoj dvorani Filozofskog fakulteta u Osijeku, a na kojima su izlagali predstavnici Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Sveučilišta u Pečuhu, te predstavnici manjinskih organizacija iz Hrvatske, Mađarske i Srbije. Javni su paneli bili otvoreni za sve zainteresirane.

CURRENT APPROACHES TO ENGLISH STUDIES

Na Filozofskom fakultetu se 15. i 16. listopada 2012. godine održao međunarodni znanstveni skup kojim Odsjek za engleski jezik i književnost obilježava 35 godina svoga postojanja. Skup pod nazivom "Current Approaches to English Studies" okupio je više od 50 domaćih i stranih anglista koji su svojim izlganjima tematski pokrili sva područja anglistike: jezikoslovlje, književnost engleskog govornog područja te područje primijenjene lingvistike (prevoditeljstvo i nastavu stranih jezika). Plenarna su izlaganja održali i istaknuti lingvist, Prof. dr. sc. Vyvyan Evans (University of Bangor, UK), glotodidaktičarka Prof. dr. sc. Jelena Mihaljević Djigunović (Sveučilište u Zagrebu) te književni teoretičar Prof. dr. sc. Robert Sullivan (Brown University, SAD/Sveučilište u Mostaru, BiH).
ffos © 2011 | dizajn loga Tvrtko Gregurić